Privacy Policy

 1. Welkom bij My Monthly Protein (MMP). Deze privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens, waarvoor ze worden gebruikt en hoe we ervoor zorgen dat ze veilig blijven.

 2. Verzamelde Gegevens

  MMP kan persoonlijke gegevens verzamelen zoals naam, adres, e-mailadres, en betalingsgegevens wanneer je onze website bezoekt, producten koopt, of met ons communiceert.

 3. Doel van Gegevensverwerking

  We gebruiken verzamelde gegevens om bestellingen te verwerken, onze diensten te verbeteren, en relevante informatie te verstrekken, inclusief marketingcommunicatie indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 4. Rechtsgrondslagen voor Gegevensverwerking

  Onze gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen en legitieme belangen, zoals het verbeteren van onze diensten en marketingactiviteiten.

 5. Delen van Gegevens met Derden

  Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met vertrouwde derde partijen, zoals verzendpartners en betalingsproviders, om onze diensten te ondersteunen.

 6. Bewaartermijn van Gegevens

  MMP bewaart persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 7. Beveiliging van Gegevens

  We nemen maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, en openbaarmaking. Dit omvat het gebruik van beveiligde verbindingen en opslag.

 8. Rechten van de Gebruiker

  Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen verwerking en gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen. Neem contact op met [contactgegevens] voor het uitoefenen van deze rechten.

 9. Cookies en Trackingtechnologieën

  Onze website kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 10. Wijzigingen in de Privacyverklaring

  MMP behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Updates worden op onze website geplaatst en gebruikers worden op de hoogte gesteld van materiële wijzigingen.

 11. Contactgegevens

  Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem contact op via info@mymonthlyprotein.nl zodat we je verder kunnen helpen.

Winkelwagen